Illuvis – Illuminate your ideas  |  Design & Branding

About us

Get to know us and learn how we work

 

We are Illuvis
And we Illuminate your ideas

We’re based in the Netherlands, the land of design. We can help you get your business started, and the best part is: you don’t need a big budget to get a beautiful, professional brand on your hands. Even if you do not have a name for your company, it’s all good in our hands.

More information

Our products

We can design everything you ask, below you can find a list of the usual work we create.
Corporate identities including business cards, letterhead and envelopes. Those are the common products we make, but every business needs different types of paper communication. So if you have a different request, you can just e-mail us.

The next important product for any company, in our eyes, is advertising. We can create an eye catching advertisement for you in different sizes. You don’t just get one size, but you get a complete package!

Our skills

Identity
(98%)
Branding
(89%)
Advertising
(92%)

Meet the team

Robin Aukema - Illuvis

Robin Aukema

Founder & Designer

I am one of the founders of Illuvis. My aim to create stunning brands by starting with an eye-catching logo.

Contact me at robin@illuvis.nl for further information.

Jordy - Illuvis

Jordy Rombout

Founder & Designer

I started Illuvis together with Robin Aukema back in 2012. Design is all about creating the perfect brand for the customer.

Contact me at jordy@illuvis.nl for further information.

Portfolio

See what brands we have built

Inside Illuvis

What can we create

Blog

Keep up on our news and items for sale

Privacybeleid

Inleiding
Illuvis, gevestigd aan Voorstreek 81c, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. We bewaren zijn min mogelijk gegevens, alleen de gegevens die nodig zijn om jou van dienst te kunnen zijn.
Contactgegevens:
http://www.illuvis.nl
Voorstreek 81c
0623188167

Persoonsgegevens die wij verwerken
Illuvis verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van
de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of
voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om
zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming
persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@illuvis.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Illuvis verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Illuvis verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Illuvis bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende
bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: Klantcontactmanagement, deze blijven in ons bezit zo lang je klant bent. Hier onder vallen alle
gegevens die hier boven zijn vermeld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Illuvis verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen
aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau
van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Illuvis blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Illuvis gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het
eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van
de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee
onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle
informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking
in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Illuvis en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij
ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te
sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op
de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@illuvis.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort),
paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Illuvis
wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende
link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Illuvis neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met
onze klantenservice of via info@illuvis.nl

  • Colorful Logo | Lock

Colorful logo: Lock Media

Dit logo is niet gebruikt voor z’n oorspronkelijke doeleinden. Alleen de beste logo’s worden te koop aangeboden en dit is er één van. Een kleurrijk logo voorzien van de mooiste kleuren. Het sleutelgat-symbool in het midden is slechts een optie. Dit kan uiteraard aangepast worden naar je persoonlijke wensen. Ga voor meer informatie naar de contactpagina en stel je vraag.
This logo was never used for what it was meant. Only the best logo’s are being sold and this is one of them. A colorful logo with the most beautiful colors. The lock-symbol in the middle is only one of the options. If you want, it can be changed to suit your needs. For more information visit our contactpage and ask your questions.

Logo and domain: Voomr.com

Deze domeinnaam; voomr.com is een korte en catchy domeinnaam. Deze naam is geregistreerd door ons en is bedoelt voor een internationale start-up. Mocht je op zoek zijn naar een mooie korte domeinnaam voor je concept, dan kan dit de oplossing zijn. Klinkt als ‘zoomer’ en de naam zorgt voor een positief gevoel van vooruitgang.
This domain; voomr.com is a short and catchy name. It was registered by us and it’s meant to be sold to an international (tech) start-up. So if you are looking for a nice and short domain for your new concept, this could be your solution! Sounds similar to ‘Zoomer’. Promotes a great positive feeling of progression.

Contact

Do not hesitate to contact us
Have a project in mind?
Contact our team!

Available for every project you desire, from start to finish. Please fill in this form to receive information and what we can do to strengthen, revive or start your on- and offline communication.

captcha